دانشکده علوم پایه در سال 1389 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس گردید و فعالیت خود را آغاز نمود.

ریاست این دانشکده از ابتدای تأسیس تاکنون برعهده دکتر نوذر قنبری،  مهندس رضا ابراهیم پوریان،  مهندس امیر نصیری پور، دکتر فرود پروانه، دکتر فرهاد گل محمدی و دکتر بیژن اروجی بوده است بوده است . در حال حاضر آقای عباس طاهر پورعهده دار این سمت هستند.

ایشان  دانشجوی دکتری ریاضی  هستند. 

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.